איגוד הסופרים הכללי בישראל מייצג את הסופרים הכותבים בישראל בכל השפות, מקדם את מעמד הסופר, מגיש סיוע פרופסיונלי ומשפטי, דואג לרווחתו של הסופר ומגן על האינטרסים המקצועיים והחברתיים שלו. כאיגוד כללי, המקיף את כל הסופרים בישראל, פועל האיגוד לקירוב לבבות בין סופרים בני תרבויות שונות הכותבים בשפות שונות.

בכלליותו ובייעודו הפרופסיונלי והחברתי ייחודו של איגודנו, בשונה מארגוני סופרים אחרים. איגוד הסופרים הכללי בישראל נוסד בשנת 1995, על ידי קבוצת סופרים שפרשו מאגודת הסופרים העברים, על רקע סירובה של האגודה לקבל אל שורותיה סופרים הכותבים בשפות אחרות.

באיגודנו חברים 500 סופרים, מהם כ-350 סופרים כותבי עברית (ביניהם נתן זך, יהודית קציר, אריה סיוון, א"ב יהושע, חיים באר, דוד גרוסמן, נורית גרץ, נסים קלדרון, זיוה שמיר, ששון סומך, שמעון בלס ורבים אחרים).

כן חברים באיגודנו כ80 סופרים כותבי ערבית, ביניהם סיהאם דאוד, ד"ר פארוק מואסי, נידאא חורי, סלמן נטור, מוחמד ח'מזה רנאיים, וכן הבולטים בין הסופרים כותבי הרוסית, ביניהם: דוד מרקיש, גלי דנה זינגר ועוד.

זכויות חבר האיגוד

סופר שהתקבל כחבר באיגוד ושילם דמי חבר לשנה זכאי לקבל:

• שעת ייעוץ חינם אצל עו"ד יצחק אפלפלד.

• שעת ייעוץ חינם אצל רו"ח אריה חנן.

• כתב העת "גג".

• כניסה חינם או בהנחה לאירועים שיתקיימו מטעם איגוד הסופרים.

• שלושה עמודי אינטרנט באתר של איגוד הסופרים.

דמי החבר לשנה עומדים על 150 ₪.