מרגלית מתתיהו ופרופ' גד קינר קיסינגר, יו"ר איגוד כללי של סופרים בישראל