מרגלית מתתיהו וסגן יו"ר אגודת הסופרים של קסטיליה, המשורר מיגל רומרו