לקריאה על ספרים חדשים ואחרים שראו אור בהוצאת ספרא, הוצאת הבית של "איגוד כללי של סופרים בישראל', בחר בתת הנושא המתאים מתוך תפריט נושא זה

אתר חדש